KOPERASI
Koperasi Berdasarkan Binaan
koperasi Jumlah Aktif Pasif Jumlah Angggota Anggota Pria Anggota Wanita Jumlah Manajer Manajer Pria Manajer Wanita jumlah_karyawan Karyawan Pria Karyawan Wanita RAT Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha Sisa Hasil Usaha Asset
Kab. Bantul 349 297 52 75,986 45,406 30,580 72 52 20 649 369 280 130 233,658,497,620 306,070,705,476 348,575,235,372 16,685,174,598 601,509,013,211
Kab. Kulonprogo 271 239 32 76,105 61,492 14,613 81 64 17 490 277 213 197 144,529,815,468 197,878,289,968 178,975,424,351 5,244,757,145 343,220,367,650
Kota Yogyakarta 364 364 0 71,660 33,636 38,024 46 31 15 532 269 263 260 288,554,011,238 50,559,192,759 423,264,513,530 44,160,161,352 568,875,065,995
Kab. Gunung Kidul 264 202 62 88,161 55,357 32,804 43 34 9 611 321 290 187 180,454,678,984 276,694,232,350 371,892,796,523 7,672,890,333 502,356,160,364
Kab. Sleman 410 409 1 232,869 131,102 101,767 124 78 46 2,324 1,425 899 384 449,225,640,223 739,842,699,226 1,474,436,227,793 42,403,455,524 1,434,500,973,149
Pemda DIY 278 247 31 163,336 77,698 85,638 197 164 33 1,528 846 682 179 303,783,945,345 710,651,803,950 798,228,281,994 51,278,766,110 1,374,745,916,608
Koperasi Berdasarkan Jenis
koperasi Jumlah Aktif Pasif Jumlah Angggota Anggota Pria Anggota Wanita Jumlah Manajer Manajer Pria Manajer Wanita jumlah_karyawan Karyawan Pria Karyawan Wanita RAT Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha Sisa Hasil Usaha Asset
Kop. Konsumen 896 825 71 222,148 131,887 90,261 156 107 49 2,484 1,447 1,037 616 950,299,973,206 733,078,080,287 1,710,512,662,436 67,896,950,656 2,063,862,481,861
Kop. Produsen 197 163 34 161,786 112,197 49,589 28 22 6 523 287 236 116 69,817,987,645 85,747,192,596 151,167,506,142 3,199,714,264 162,735,689,397
Kop. Simpan Pinjam 682 625 57 301,696 147,007 154,689 358 275 83 2,844 1,581 1,263 533 512,933,632,555 1,428,632,442,401 1,674,032,813,586 69,975,862,797 2,464,966,562,135
Kop. Jasa 126 114 12 12,177 8,592 3,585 13 11 2 218 157 61 55 60,078,263,954 27,753,737,914 45,884,943,660 3,930,301,511 116,260,709,985
Kop. Pemasaran 35 31 4 10,310 5,008 5,302 8 8 0 65 35 30 17 7,076,731,518 6,485,470,532 13,774,553,740 22,442,375,834 17,382,053,599
Koperasi Berdasarkan Bentuk
koperasi Jumlah Aktif Pasif Jumlah Angggota Anggota Pria Anggota Wanita Jumlah Manajer Manajer Pria Manajer Wanita jumlah_karyawan Karyawan Pria Karyawan Wanita RAT Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha Sisa Hasil Usaha Asset
Primer 1,906 1,732 174 700,363 403,576 296,787 552 414 138 6,020 3,437 2,583 1,316 1,544,742,014,381 2,211,508,430,276 3,490,546,498,654 166,183,721,104 4,697,360,334,704
Sekunder 30 26 4 7,754 1,115 6,639 11 9 2 114 70 44 21 55,464,574,497 70,188,493,453 104,825,980,909 1,261,483,958 127,847,162,273
Koperasi Berdasarkan Kelompok
koperasi Jumlah Aktif Pasif Jumlah Angggota Anggota Pria Anggota Wanita Jumlah Manajer Manajer Pria Manajer Wanita jumlah_karyawan Karyawan Pria Karyawan Wanita RAT Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha Sisa Hasil Usaha Asset
Kopkar 161 158 3 36,343 19,681 16,662 19 15 4 837 574 263 117 203,175,192,032 83,478,273,494 348,064,377,555 24,086,423,083 404,057,729,396
Kop. Wanita 73 68 5 12,708 509 12,199 2 0 2 51 3 48 56 16,261,666,969 11,707,467,190 26,930,421,022 1,192,124,025 30,881,899,487
Kop. Pegawai Negeri 295 291 4 70,928 37,640 33,288 26 21 5 573 308 265 249 473,602,890,095 348,613,717,155 942,022,547,456 25,054,958,844 977,834,958,686
Kop. Simpan Pinjam 356 325 31 171,346 82,397 88,949 155 110 45 1,544 936 608 269 288,732,703,989 734,397,863,209 901,818,107,393 29,900,585,755 1,293,143,128,298
Kop. Serba Usaha 407 342 65 64,588 40,149 24,439 83 65 18 811 415 396 232 124,782,253,346 241,427,828,269 242,355,932,163 13,213,002,803 498,235,333,245
KUD 64 59 5 178,107 131,928 46,179 29 23 6 455 221 234 46 45,186,919,058 43,730,475,603 67,497,015,462 921,180,066 93,230,263,488
Kop. Simpan Pinjam Pola Syaria 40 33 7 5,456 2,893 2,563 25 18 7 147 70 77 24 26,551,495,378 96,786,065,950 87,992,131,580 2,337,318,687 146,223,756,473
Kop. Kepolisian 9 9 0 8,253 7,239 1,014 2 2 0 50 21 29 8 100,825,272,847 48,972,258,849 114,629,822,553 1,638,479,886 134,306,202,422
Kop. Pertanian 78 52 26 8,820 6,471 2,349 5 5 0 51 36 15 40 7,673,149,752 26,635,875,093 27,000,841,294 458,189,587 35,119,860,275
Kop. Pepabri 32 31 1 2,609 1,493 1,116 1 1 0 10 4 6 26 1,959,401,274 620,069,221 2,281,649,531 145,574,011 2,606,356,141
Kop. Angkatan Udara 5 5 0 2,036 1,712 324 0 0 0 99 86 13 5 15,364,948,169 14,621,966,976 35,597,080,600 495,242,984 30,029,893,778
KJKS 88 83 5 47,769 23,242 24,527 60 45 15 482 229 253 78 56,698,241,282 330,312,123,771 374,956,798,625 7,413,172,314 568,552,513,345
Kop. Angkatan Darat 11 11 0 1,725 1,572 153 0 0 0 9 7 2 9 30,819,565,870 6,508,572,435 24,210,369,830 2,496,279,605 39,844,787,063
Kop. Angkutan Darat 16 15 1 3,171 2,504 667 1 1 0 58 35 23 12 24,725,966,658 6,201,637,434 32,967,206,132 1,832,773,660 39,289,862,068
Kop. Sekunder 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432,096,228 92,743,809 0 17,436,331 540,141,037
Koppontren 28 21 7 1,373 899 474 6 4 2 34 17 17 14 11,239,331,910 7,172,558,975 9,644,935,027 457,399,595 11,244,553,179
Kop. Pasar 13 11 2 3,951 1,705 2,246 5 5 0 52 30 22 10 2,167,113,285 4,108,077,759 9,277,677,988 22,263,507,969 8,400,936,290
Kop. Perikanan 4 4 0 156 76 80 0 0 0 6 3 3 3 221,221,480 97,589,909 274,976,750 17,926,500 298,272,389
Kopinkra 20 16 4 1,402 791 611 0 0 0 35 21 14 17 20,057,956,956 2,129,203,288 15,754,320,307 1,033,013,472 31,994,271,353
Kop. Wisata 7 6 1 1,003 704 299 1 1 0 61 60 1 2 8,562,892,371 1,769,962,899 1,948,278,000 786,523,373 10,324,317,865
Kop. Wredatama 15 15 0 1,958 1,028 930 1 1 0 16 13 3 12 2,300,640,096 756,775,180 4,459,353,754 233,134,233 5,778,839,661
Kop. Peternakan 9 5 4 1,180 927 253 2 2 0 52 39 13 5 9,020,869,144 19,811,291,161 33,474,992,425 244,315,265 28,826,980,557
Kop. Pemuda 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kop. Nelayan 4 4 0 124 78 46 0 0 0 3 2 1 2 80,536,820 520,000,000 103,823,750 1,100,000 601,636,980
Kop. Pedagang Kaki Lima 4 4 0 5,598 2,907 2,691 1 1 0 11 5 6 3 1,975,341,825 0 2,004,030,000 101,990,959 2,745,340,793
Kop. Profesi 1 1 0 281 80 201 1 1 0 8 2 6 1 1,657,543,901 373,326,208 1,037,713,913 10,800,000 2,059,870,109
Kop. Mahasiswa 18 18 0 12,210 4,220 7,990 26 7 19 70 41 29 14 4,485,192,933 3,463,688,271 7,140,155,395 627,403,309 7,911,039,449
Kop. Angkatan Laut 1 1 0 200 100 100 1 0 1 0 0 0 1 1,278,001,575 0 1,850,000,000 120,549,822 2,518,259,292
Kop. Jasa 56 51 5 2,251 1,477 774 5 3 2 78 56 22 19 16,368,408,408 7,434,458,910 10,828,396,075 2,321,953,036 25,284,133,614
Kop. Veteran 3 3 0 678 575 103 0 0 0 10 7 3 3 82,091,262 33,941,670 271,314,500 5,868,425 192,065,735
Kopti 2 2 0 241 77 164 0 0 0 0 0 0 2 1,478,161,294 2,945,156,063 536,635,125 -7,472,515 4,289,774,856
KSPPS 47 46 1 50,634 24,532 26,102 99 85 14 399 184 215 38 84,492,968,869 209,391,206,213 222,610,562,671 26,406,673,980 352,718,042,881
Kop. Produsen 18 18 0 1,685 1,125 560 3 3 0 43 32 11 4 2,170,638,798 9,667,670,499 13,260,898,269 170,820,549 3,298,297,831
Kop. Konsumen 22 22 0 7,055 2,852 4,203 3 3 0 46 27 19 10 13,034,558,712 6,411,394,518 17,570,689,308 1,323,710,429 18,578,178,050
Kop.Konsumen 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50,500,000 0 0 0 50,500,000
Kop.Serba Usaha 3 3 0 71 42 29 0 0 0 0 0 0 1 64,830,000 7,897,942 270,124,900 397,942 72,727,942
Kop. Pemasaran 11 11 0 669 262 407 0 0 0 8 6 2 2 577,413,700 697,455,937 1,098,000,000 52,126,470 1,256,843,000
Kop.Jasa 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000
Kop.Simpan Pinjam 2 2 0 1,323 661 662 0 1 0 19 13 6 2 612,975,900 10,672,914,770 13,543,068,700 84,398,415 11,285,890,668
Kop. Produksi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kop. Pengusaha 1 1 0 91 50 41 0 0 0 0 0 0 1 1,246,536,692 3,485,100 88,231,510 -13,677,805 1,362,609,281
Kop. Batik 1 1 0 34 21 13 0 0 0 0 3 0 0 33,600,000 0 0 0 0
Kop. Apotik 1 1 0 36 20 16 0 0 0 3 1 2 0 60,000,000 0 0 0 0
KOP. SUSU 1 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 80,500,000 121,930,000 0 0 202,430,000
TOTAL KOPERASI
1,936 Koperasi
Koperasi
BERDASARKAN
STATUS